Behandlingar


[left]

Jag behandlar med droppbänksjustering. Detta innebär att patienten ligger på denna bänk som består av flera separata dynor som kan röra sig separat eller parvis. När själva justeringen utförs så faller dynan ca 1,5 cm när trycket appliceras från naprapaten. Med droppbänken drar man nytta av accelerationen. Det gör att trycket som appliceras mot din led blir mycket mindre, därav känns och upplevs behandlingen skonsam. 

Fördelen med just denna behandling är att justeringen blir snabb, skonsam och utan/minimalt obehag. Många uttrycker även att de upplever en bättre effekt av just denna behandlingsform.

Allt baseras på Newtons andra lag: “Den kraft (F) som verkar på en kropp är proportionell mot kroppens massa (m) och mot kroppens acceleration (a)”.

[/left]

[right]IMG_0132[/right]