Jag arbetar väldigt fysiskt i mina behandlingar med massage, triggerpunkter, stretching, mobiliserings- och manipulationstekniker. Mina patienter behandlas utifrån ett holistiskt tankesätt där kroppen är en helhet.

Jag arbetar som konsult på Spira Arbetsliv i deras MMSteam (multimodalamärtteam). Det är ett smärtrehabteam där man som patient kan utnyttja sitt högkostnadsskydd. Under 6-8 veckors rehab träffar man naprapat och KBT terapeut samt går på djupavslappning och tematräffar.
Läs mer på spira.nu under fliken rehabilitering smärta.

IMG_0132