Naprapati


[left]

Naprapati är en bred behandlingsform som kan hjälpa människor med varierande besvär, som tex spänningshuvudvärk och ryggbesvär.

Naprapater behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhet, där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i naprapatin.

En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling.

[/left]
[right]IMG_0037_small[/right]